Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kimya

Kimya

Kimya, Maddenin yapısal özelliklerini, bu yapıda görülen çeşitli dönüşümünü, farklı maddelerin birbirlerine etkileriyle oluşturdukları yeni maddelerin bileşiklerini inceleyerek kurallarla bağlayan ve kanunlar ile yine kurumlar üretmeye çalışan bilim dalıdır. Kimyanın konusu tamamı ile maddedir. Cisimler üzerindeki kimyasal etkileşimleri inceleyen kimya bu yönüyle fizikten ayrılır. Kimya bilimi doğruya ulaşmak amacıyla birtakım terimler kullanılmıştır. Bu terimler maddenin doğada duruş şekillerine göre biçimlenir. Doğada maddeler bilindiği şeklide 3 ana grup halinde bulunur. Bunlar katı, sıva ve gaz şeklinde bulunan maddelerdir. Katıların kütlece belirli bir hacmi ve kütlesi bulunuyorken sıvıların belirli bir biçimleri yoktur ancak bulundukları materyalin fiziksel yapısına benzemektedirler. Doğada bulunan gazların ise hacim ve biçimleri bulunmaktadır. Bulundukları kabın sıkıştırma ile şekillerinin alabilmektedir.

Kimyanın Gelişiminde Element ve Bileşiklerin Faydaları Nelerdir?


Kimya eski Mısır da dünya anlamına gelmekte olan kem sözcüğünden türetilmiştir. Doğada bulunan her madde bir kısım maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Oluşan bu maddelere element denilir. Doğada bilimsel olarak tespit edilen 94 adet element bulunmaktadır. Bütün bu elementlerin bir araya gelmesiyle bileşik denilen yapıyı oluşturur. Örnek verilecek olursa soluduğumuz oksijen, hidrojen atomuyla tepkimeye girerek suyu oluşturur. Doğada bulunan 94 elementin birbirleriyle çeşitli oranlarda karışmasıyla sekiz milyonun üzerinde bileşik oluşturur. Bu bileşikler çeşitli fermantasyon ve tepkimeler ile sonucunda hayatımızı yararlı olan ilaç sanayi, fabrika sanayi, tekstil sanayi gelişmesini sağlayarak kimya endüstrisi çağlar ötesinde bir çığır açmasını sağlamıştır. Yakın geçmişimizde simya ile uğraşanlar büyücü gibi görülerek öldürülmüş ise de geçmişteki simya ile uğraşmakta olan kişilerin emekleri kimyanın doğmasında etkili olmuştur.

Kimyanın Fiziki ve Kimyasal Haller Üzerindeki Araştırmaları


Madde özellikleri bakımından fiziksel ve kimyasal olmak üzere 2 ana grup halinde incelenmektedir. Maddenin fiziksel hali rengi, kokusu, tadı, ısısı, elektriği iletme ve çözünürlüğü ayrıla bilinmektedir. Bir diye bir durum ise kimyasal özelliktir. Maddenin su ve öteki sıvılar ile bileşimiyle oluşan olay kimyasal bir olaydır. Kimyasal özellikler maddenin yapısını ve özelliklerinin değişmesiyle yeni bir maddenin oluşmasını sağlayan bir tanımdır.

Kimya ve Simya İlişkisi


Simya aslında kimyanın gelişmesinde etkili olan yegâne yapıdır. Orta çağda simya işi yani elementlerin birbiriyle olan ilişkileri ve hastalıkların üzerindeki tesirini araştıran bilim insanları ekseri katletmişlerdir. Bunun temel nedeni kimyasal olayların sihir ve büyücülük olarak nitelendirilerek oluşan yeni maddelerinin kendilerine zarar verme korkusudur ancak simya İslam coğrafyasında yeni bir hal alarak bilim insanları simyanın gelişmesine katkı da bulunarak kimyanın oluşmasına etkili olmuşlardır. Aslında simya biliminde ilk etapta hastalıklardan korunma yolları ve verimli ovalarda hangi bitkilerin daha iyi yetişeceği araştırmalarıyla yola çıkılarak yeni çağ kimyasının doğmasına hasıl olunmuştur. Yeni çağ kimyası birtakım deney ve tepkimeler sonucunda oluşacak yeni materyallerin insan sağlığına faydaları, toplumun kalkınması, oluşan yeni bileşiklerin nelere iyi geldiği araştırılarak kimya ve alt dallarının oluşmasında etkili olan yegâne çalışmalar olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle simya ve kimya bir bütün olarak ele alınarak doğasal olaylar simyanın varlığı ile kimyasal olayların açıklanmasına sebep olmuştur.

Kimyanın Alt Dalları

Kimya biliminin gelişmesiyle birlikte element, atom ve bileşik haldeki maddenin yapısını, bileşim özellikleri, bileşiklerin birbiriyle tepkimeye girmesi sonucunda bir kısım alt dallarının ortaya çıkmıştır. Böylelikle bileşikler kullanım alanları, sistemleri ve amaçlarına göre alt dallara ayrılmıştır. Bu alt dallar şöyledir.
 • Analitik Kimya,
 • Biyokimya,
 • İnorganik Kimya,
 • Fiziko-kimya,
 • Organik Kimya,
 • Nükleer Kimya,
 • Farmosötik Kimya,
 • Teorik Kimya,
 • Supramoleküler Kimya,
 • Agrokimya,
 • Gıda Kimyası,
 • Çevre Kimyası,
 • Tekstil Kimyası,
 • Tıbbi (Medikal) Kimya,
 • Foto Kimya,
 • Termokimya,
 • Elektrokimya
Kimyanın alt dallarını oluşturan bu alt dallar hayatı kolaylaştırarak elementler ve bileşikler arasındaki faydalı bileşimlerin bir araya getirilmesiyle insan sağlığına ve doğaya faydalı işler yapımında kullanılmaktadır.

Organik Kimya ve Faydaları Nelerdir?

Bütün canlı organizmalar organik bileşenli kimyasallardan oluşmaktadır. İnsan vücudunda bulunan proteinler, DNA yapısı, yediğimiz sebze ve meyveler ile kullandığımız ilaçların hepsi organik bakımdan kimyasal maddelerdir. Organik kimya konu bakamından karbon bileşikleri kimyası olarak bilinir. Organik kimya bitki, hayvan ve mikroorganizmalar ile ilgili bütün alanlar organik kimyanın alanına girmektedir. Hakeza yaşantımızda büyük öneme sahip olan ilaçlar, sentetik boyalar, deterjanlar, plastikler organik kimyanın yapısını oluşturmaktadır.

Organik kimya sayesinde bitki ve hayvanların genetik yapıları oynanmaksızın bir mutasyona uğramadan verimli ve sağlıklı ürünler üretilmektedir. Bunun temel nedeni kromozom olarak hastalıklı genlerin birtakım kimyasal olaylarla etkinliğini göstermeyerek verimli ve genler sayesinde daha fazla ürünün üretilmesi sağlanmaktadır.
Son Güncelleme : 05.01.2024 16:42:42
Kimya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kimya Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kimya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024