Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Endüstriyel Kimya Nedir

Endüstriyel Kimya Nedir

Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uygulamaları kapsadığını düşünmek yanlış olur. Gerçekte, yüzlerce sentez olmasına rağmen, bileşiklerin meydana gelmeleri fazla güç veya pahalı olduğundan dolayı, endüstri alanında uygulanamamaktadır. Bazıları ise basit bileşiklere dayanmalarına rağmen, neticede hazırlanan ürünün satılamayacak kadar pahalı olmasına sebep olan ve büyük teknolojik problemler meydana getiren reaksiyon şartlarını gerektirmelidir. Bu sebepten dolayı endüstriyel kimya, ucuz bileşiklerden meydana gelen ürünlerin üretimine ağırlık vermektedir.

Doğal olarak, hammaddenin bulunmasında etkisi bulunanlar; Teknolojik gelişme ve siyasal olayları da bulunduran diğer bazı öğeler, günümüzde ticari bakımdan tutarlı görülen bir işlemin çok önceleri kabul edilmediği manasına gelmektedir. Endüstriyel kimyadaki gelişme, olumlu olan neticelerin yanı sıra, kendine özgü problemleri de getirmektedir Her bulunan işlem, ekonomik ve endüstriyel yapının ayrılmaz bir parçasını meydana getirmekte ve bu sebepten dolayı hammadde yokluğuna sebep olan olayların yansımaları fazla tehlikeli olabilmektedir.

Gerçekte doğal olacak birden çok işlemin geçerli olması ve aynı endüstriyel ürünün oluşabilmesi için başka ham madde kaynaklarından yararlanma olanağı bulunmaktadır. Fakat bu, her zaman olmamaktadır. Bunun geçerli olduğu vakitlerde kısa dönem ticaret fikri, gelişimi engellenmektedir. Son senelerde batıyı etkisi altına alan petrol krizi, bu şarta ilişkin olan iyi bir örnek meydana getirmektedir. 1939 ve 1945 savaşı esnasında, ani bir yakıt yokluğu ve savaşın sebep olduğu acil ve artan gereksinmeleri neticesinde Almanlar, Fisher ve Tropsch yöntemi ve sentezini geliştirmişlerdir. Bu şekilde, su ve kömür kullanarak oldukça büyük olan nicelikte, parafine dayanan alefinik yakıtlar elde etmişlerdir. Petrole karşıt olarak gösterilen bu yolla, değerli olan siyah altının yeniden elde edilmesiyle bırakılmıştır.

Endüstriyel kimya organik ve inorganik olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır


Organik kimyanın öbürüne nazaran etki alanı daha büyük ve daha önemlidir. Birçok inorganik bileşiğin organik endüstriyel sentezlerde belirteç şeklinde kullanılmaları gerçeği bunun bir kanıtıdır. Böylece inorganik endüstri, organik endüstriye hizmet etmektedir. Endüstrinin yapısı, onun kendine özgü bazı ürünlerinin imalatı ile belirlenebilir. Klor, yakıcı soda, sülfürikasit gibi. Organik kimya endüstrilerinde klorun imalatı hidrokarbonlar için bir klorlama öğesi şeklinde kullanılmasından ve inorganik alandaki birçok önemli uygulamasından sebep, oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Klor, endüstriyel şekilde NaCl (Tuz)'nin elektrolizi ile hazırlanmaktadır. Anot yükseltilmesi neticesinde, kloride doymuş bir çözelti sürekli bir şekilde klorinin meydana geldiği diafram hücrelerine aktarılmaktadır. Bu arada katotta da H: gazı ve OH iyonları meydana gelmesiyle, H20 indirgenmesi oluşmaktadır. Katot kısmı böylece diğer önemli bir ürün olan NaOH bakımından zenginleşmektedir (Na+ iyonlarının OH iyonları ile birleşmesi neticesinde). Cıva moleküllerinde katot işlevini bu metal yerine getirmektedir ve H2 boşalımı olanaksız olduğundan, dolayı cıva ile malgalama meydana getiren sodyum iyonunun boşalımı meydana gelmektedir.

Bu arada anotta klor, gaz şeklinde çıkmaktadır. Daha sonra malgama (Gerçekte sodyum) su ile reaksiyona girmekte ve NaOH, H2 meydana gelmesini sağlamaktadır. Yakıcı soda katot sıvısının oluşması ile elde edilir. Kuvvetli bir baz olarak en önemli kullanım yerleri kimyasal ve petro kimyasal endüstriler, sabun ve iplik üretimleridir. Sülfür endüstrisinin %90'lık kısmını sülfürik asit kapsamaktadır. Kullanım yerleri fosfat ve amonyumsülfat endüstrisi, titan boya maddesi ve metalürji endüstrisinden kimyasal ve petro kimyasal endüstrilerine kadar yayılır. Böylece Lead ve chamber (Kurşun odalar) yolu tamamıyla bırakılmış ve üretim kataliz işlemlerine dayandırılmıştır. Bu, sülfürdioksitin platin veya vanadyum katalizörleri aracılığı ile sülfürtrioksit SO, (Sülfür minerallerinin ya da asit sülfürünün ısıtılması ile oluşur) oluşturmak için gerçekleştiği oksidasyonu da bulundurmaktadır. Ayrıca SO,'ün su ile melezleştirilmesi, farklı miktarlardaki sülfürik asit meydana gelmesini sağlamaktadır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 03:12:56
Endüstriyel Kimya Nedir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Endüstriyel Kimya Nedir Yorumları
şifre

5 Yorum Yapılmış "Endüstriyel Kimya Nedir"
karbon katısının 12 gramı yakılmasıyla 393 kj ısıs elde edilmesi
Onur . 22.01.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Guzel olmus ama endustriyel kimyanin tam tanimi yapılabilirdi
Büşra . 12.11.2017
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş proje ödevimde işimeyaradı
Nisa . 20.03.2018
CEVAP YAZ
Bence cok guzel bir aciklama olmus.
Berfin Acar . 01.03.2018
CEVAP YAZ
Hoj değil karmAŞIK.
Dokan . 11.04.2018
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
İzotop
İzotop
İzotop,  atom numarası aynı, nötron ve kütle numarası farklı olan atomlara denir. Diğer bir ifadeyle atom numaraları aynı olduğu halde nötron sayıları...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024