Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kimya Formülleri

Kimya Formülleri

Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir rastlantı sonucu yapıldığı sanılıyor. Demek ki, ateş bundan yüz binlerce yıl önce insanlar hayatta kalabilmek için ve doğadaki yenilebilir maddeleri elde etmişlerdir. Durum böyle olmasına karşın eski çağın insanları uzun yıllar boyunca ateşi kullanmayı öğrendiler. Demire bakıra şekil verdiler. Daha sonra güzelleşmek için değişik boyalar ürettiler ve kullandılar. Daha sonra tuzu buldular. Ardından avladıkları hayvanların derilerinden giysiler yaptılar. Ayrıca yaralarını iyileştirmek için değişik bitki türlerinden elde ettikleri maddeleri ilaç olarak kullandılar. Böylece kimyaya geçiş süreci 19. Yüzyılın sonlarında simya kimyaya dönüşmeye başlarken bulunan metallerin ve çeşitli nesnelerin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bilindiği üzere kimya sözcüğü ve simya sözcüğü, bilimsel yönde aynı kökten geldiği tahmin ediliyor. Çünkü kimya çok eski bir bilimdir. Bu nedenle evrenin dört elementten (Toprak, hava, su ve ateş)'ten oluştuğuna ilgi duymaları yüzlerce yıl sürdü.

Tarih boyunca, mucize ilaçlar, zehirler ve sihirli iksirler hazırlayarak, kimyanın gelişimi üzerinde çok olumlu etkiler yaratmıştır. Bunlara en anlamlı açıklama olarak, kimya da insanın yararlandığı basit buluşlarla meydana gelmiştir. 18. Yüzyıldan itibaren yeryüzündeki metaller ile gökyüzündeki gezegenler arasında da bir bağ kurmuşlardır. Kimya denilince ala gelen ilk formüllerdir. Yine ilk kez kimyasal bileşikler ile karışımlar arasındaki ayrımı yapılmıştır. Buna göre organik maddeler, büyük ve karışık yapılarda maddeler oldukları için organik bileşiklerin hayvanlardan ve bitkilerden elde edilmesi çok eskilere dayanır. Anlaşılıyor ki; Element bir madde olarak ayrılmıştır. Bu tür bileşikler elementlerin birleşmesinden meydana gelirler. Yani El-Razi 900'lü yıllarda ilk defa saf alkol elde etmiştir. Yine aspirin söğüt yaprağından elde edilmiştir. Penisilin ise ilk defa küflü peynirden elde edilmiştir. Günümüzde kullanılan birçok organik madde yapay olarak elde ediliyor. Bir maddenin yapısında bulunan elementlerin simgelerini ve sayılarını yazarken kolaylık sağlayan bir gösterme şeklidir. Yanı sıra çok farklı anlamlara gelen bazı formüller kullanılır ve bilimsel olarak değişik kavramları anlatır.

Kimya Formülleri

 • Bileşik Formülü; H2O
 • Bileşik adı; Su
 • Kullanım Alanı; İnorganik çözücü olarak kullanılır. Vücut ısısını dengede tutar, hücrelere gerekli yaşamsal maddeleri taşır.
 • Bileşik Formülü; HCI
 • Bileşik Adı; Hidrojen klorür
 • Kullanım Alanı; Tuzruhu olarak bilinir ve temizlik maddesidir.
 • Bileşik Formülü; H2SO4
 • Bileşik Adı; Sülfürik asit
 • Kullanım Alanı; Akü asidi olarak kullanılır.
 • Bileşik Formülü; HNO3
 • Bileşik Adı; Nikrit asit
 • Kullanım Alanı; Kezzap olarak bilinir. Dinamit, plastik ve gübre içindir.
 • Bileşik Formülü; CH3COOH
 • Bileşik Adı; Asetik asit
 • Kullanım Alanı; Sirkeye ekşi tat verici maddedir.
 • Bileşik Formülü; CaO
 • Bileşik Adı; Kalsiyum oksit
 • Kullanım Alanı; Yol ve zemin inşaatlarında kullanılan katkı maddesidir.
 • Bileşik Formülü; NaCI
 • Bileşik Adı; Sodyum klorür
 • Kullanım Alanı; Yemek tuzu olarak kullanılır.
 • Bileşik Formülü; NH3
 • Bileşik Adı; Amonyak
 • Kullanım Alanı; Temizlik malzemeleri, gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır.
 • Bileşik Formülü; NaOH
 • Bileşik Adı; Sodyum hidroksit, Kostik soda
 • Kullanım Alanı; Lavabo açıcıların etken maddesidir. Ayrıca sabun, kâğıt, boya endüstrisinde de kullanılır.
 • Bileşik Formülü; CO2
 • Bileşik Adı; Karbondioksit
 • Kullanım Alanı; Bitkileri fotosentez yapımı için kullanılır.
Son Güncelleme : 15.01.2024 06:57:20
Kimya Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kimya Formülleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kimya Formülleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uygulamaları kapsadığını düşünmek yanlış olur. Gerçekte, yüzlerce sentez olmasına rağmen, bileşiklerin...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
İzotop
İzotop
İzotop, atom numarası aynı, nötron ve kütle numarası farklı olan atomlara denir. Diğer bir ifadeyle atom numaraları aynı olduğu halde nötron sayıları...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024