Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.

Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoisier Yasası)


Bu kanunun temel formülü aslında tepkimeye giren maddelerin kütlelerin toplamı tepkimeden çıkan maddelerin toplamına eşittir temel ilkesine dayanır. Bu kimya kanununa kütlelerin korunması kanunu denir. Bu kimya kanunu Antoine Lavosier tarafından bulunmuş bir kanundur. Bu kanuna göre hiçbir madde yoktan var olmaz hiçbir madde var iken yok olmaz. Örnek olarak verecek olursak kapalı bir cam tüp içerisine hidroklorik asit ve çinko atıldığında reaksiyona girerek H2 gazı çıkaracaktır. Bu reaksiyona giren maddelerin reaksiyona girmeden önceki kütlelerini toplarsak reaksiyon sonrası kütleleri de aynı kalacaktır. Bu deney ağzı kapalı bir cam kapta değil de ağzı açık bir kapta denenmiş olsaydı H2 gazı uçacak geriye kalan kütle ağırlığı ise çıkan gazın kütlesi kadar eksik olacaktı. 

Sabit Oranlar kanunu (Proust Yasası)


Bir Bileşiği oluşturan elementler birbiri ile sabit oranlarda birleşir. Buna yasaya sabit oranlar kanunu denir. Dalton atom kavramı sabit oranlar kanunundan yararlanılarak geliştirilmiştir. Örneğin magnezyum oksit (MgO) bileşiğinde magnezyumla oksijenin birleşme oranı Mg/O olur. 24 Magnezyumun atom kütlesi ise 16 ise oksijenin atom kütlesi olacaktır ve magnezyum en fazla 24/16= 3/2 olur bu da demektir ki 3g magnezyum en fazla 2 g oksijenle birleşebilir. Bu da oksijenin tanelerinin magnezyumdan büyük oluğunu göstermektedir.  Bir başka örnek daha verecek olursak demir3 klorür (Fe2O3) bileşiğinde ise 2. Fe/3. O olacaktır. Bu formüle göre ise 2.56 /3.16=7/3 şeklindedir. Bu bileşikte ise 7 g demir en fazla 3 g oksijenle birleşebilir. Bu formüle göre de demirin tanelerinin oksijenin tanelerinden küçük olduğu görülecektir.

Katı Oranlar Kanunu


Bu kimya kanununa göre de iki element birden fazla bileşikten oluşuyorsa birinci elementin sabit miktarı bileşen ikinci elementin kütleleri arasında belli bir oran oluşturacaktır, bu yasaya katı oranlar kanunu denir. Örneğin mangan2 (MnO) oksit ile mangan4 (MnO2) oksit bileşiği aynı miktarda mangan ile bileşen oksijenin kütleleri arasında 1/2 oranı vardır. Aynı şekilde kükürt dioksit (SO2) ile kükürt trioksit (SO3) bileşiklerinde aynı miktarda oksijenle bileşen kükürt miktarı 2/3 olacaktır.

Bileşen Hacim Oranları

Bileşen hacim oranları kanun olarak katı oranlar kanununa benzer. Örnek olarak verecek olursak oksijen ile karbon bileşikleri karbon monoksit (CO2) bileşiğini oluşturur. Denklemleri ise şöyle gösterilir. 2C+O2-(2CO) ile 2C+O2 (2CO2) şeklinde ifade edilir. Burada eşit miktarda bileşen karbon ile bileşen oksijen miktarı 1/2 olur. Gay - Lussac (1808) yaptığı çalışmalarla molekül kavramına açıklık getirmiştir. Eşit hacimler eşit   sayılar tezininin doğruluğu varsayımı Avogadro tarafından bulunmuştur. Buradaki denklemlerde birinci denklem 2 hacim karbon ile bir hacim oksijen birleşmesidir, ikinci denklemde 2 hacim karbon ile bir hacim oksijen birleşmesi vardır.

Avogadro Hipotezleri

Aynı basınç ve aynı sıcaklıktaki farklı gazların eşit hacimleri eşit molekül ve atom sayısı içerir, aynı basınç ve aynı sıcaklıktaki farklı gazların eşit molekülleri eşit hacim kaplar. Normal şartlarda 1 atmosfer basınç ve 0 sıcaklık değerinde gazların birer molleri 22,4 litre hacim kaplayacaktır, bu teze Molar hacim denilir. Kimyada kullanılan bütün ısı ve basınç değerleri normal şartlar altında 0 derece ve bir atmosfer basınç anlamındadır. Oda koşullarında 25 derece 1 atmosfer basınç, laboratuvar koşulları ise 25 derece 1 atmosfer basınç olarak kabul edilir. 
Son Güncelleme : 01.11.2023 05:14:13
Kimyanın Temel Kanunları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kimyanın Temel Kanunları Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Kimyanın Temel Kanunları"
O kadar uğraştım inş hoca yüksek verir
.
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Dogru bir bilgimi
.
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uygulamaları kapsadığını düşünmek yanlış olur. Gerçekte, yüzlerce sentez olmasına rağmen, bileşiklerin...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023