Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Organik Bileşikler

Organik Bileşikler

Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile oksijen ve hidrojende bulunduran organik olmayan bileşiklerde bulunur. Bütün hücreleri sentezleme ve dışarıdan da alabilme özellikleri olan organik bileşiklerde uzun karbon zincirleri bulunur. Organik bileşikler canlılarda karbonhidratlar, proteinler, enzimler, yağlar, nükleik asitler ve vitaminler olarak bulunur. Bazı organik bileşikler hücreye enerji verir, bazıları, hücrede yapı maddesi olarak bulunur, bazıları ise de metabolizmayı düzenleyen madde görevinde bulunurlar.

Karbonhidratlar: Her bir canlı hücrede bulunan karbonhidratlar, hücrede karbon, hidrojen ve oksijenden oluşmaktadır. Hücrede yapı malzemesi amacı ile ve enerji vermek için kullanılır. Karbonhidratlar insan ve hayvan vücutlarında glikojen, bitkilerde ise nişasta ve selüloz şeklinde bulunan organik bileşiklerdir.

Karbonhidratlar üç kısımda incelenir


Monosakkaritler: Hücre zarından direkt olarak geçebilen basit şekerlerdir ve sindirilmeyip doğrudan kana ulaşırlar.

Disakkaritler:2 adet monosakkaritin birleşerek oluşturduğu disakkaritler en çok bal ve üzümde yer alır.

Polisakkaritler: Polisakkaritler birçok monosakkaritin birleşmesi sonucunda oluşurlar.

Monosakkarit çeşitleri


Nişasta: Bitkilerde depo polisakkarit olarak bulunur ve birçok miktarda glikozdan meydana gelmiştir. Bitkilerin kök, gövde ve tohum gibi ışık görmeyen bölgelerinde depolanırlar.

Glikojen: Hayvanlarda depo polisakkarit olarak bulunur ve birçok glikozdan meydana gelmiştir. Kas ve karaciğerde depolanır.

Selüloz: Bitkilerde yapısal polisakkarit olarak bulunur ve birçok miktarda glikozdan meydana gelmiştir. İnsan ve hayvan vücutlarında selülozu sindirebilecek enzimler bulunmamaktadır.

Kitin: Böceklerin kabuğunda bulunan kitin birçok glikozdan meydana gelmiştir.

Yağlar (Lipitler): Hücre yapısına katılarak enerji verirler. Suda erimezler ancak kloroform ve eter gibi çözünenlerle eriyebilen organik bileşiklerdir.

Yağlar yapılarına göre üç kısımda incelenir


Nötral yağlar: Vücutta önemli görevi olan, organların dış kısımlarına örten nötral yağlar, gliserin ve yağ asidinden meydana gelirler.

Steroidler: Hücre zarının dayanıklı olmasını sağlayan steroidlere, D vitamini, böbreküstü bezinden salgılanan hormonlar ve kolesterol örnek verilebilir.

Fosfolipitler: Hücre zarının yapısında bulunan fosfolipitler fosforik asit içeren lipitlerdir.

Proteinler: Hücrenin en önemli organik maddesi olan proteinler canlılığın devam edebilmesi için mutlaka gerekli olacak bileşiklerdir. Amino asitlerden oluşurlar ve vücuda fazla enerji sağlamazlar.

Enzimler: Canlılarda biyolojik katalizör olan enzimler iki yönlü olarak görev yaparlar. Enzimler aynı zamanda hücre dışında da görev yaparlar. Yalnızca protein yapan enzimler basit enzim adını alır. Ancak protein yapımı dışında diğer meloküler olan enzimler ise birleşik enzim adını alır. Protein yapısında olan enzimlerin sentezlenmesi genler sayesinde olur.

Vitaminler: Hücre yapısına katılmayan ve enerji vermeyen vitaminler küçük melodilerden oluşurlar ve bu nedenle hidrolize olmazlar.

Direnci artırıcı ve düzenleyici etkiye sahiptirler. Hayvanlar K vitamini sentezler, ancak bitkiler ihtiyacı olan birçok vitamini kendi başlarına sentezleyebilirler. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu enerjisiz temel gıdalar olan vitaminler vücut tarafından üretilmez, ancak günlük gıdalar sayesinde vücuda alınır. Vitaminler bağışıklık sisteminin güçlenmesine, görme yeteneğine, derilerin yapılanmasına ve kanın pıhtılaşmasına yardımcı olurlar.

Vitaminler, yağda çözünen vitaminler A, D, E, K vitamini, suda çözünen vitaminler ise B, C vitamini gibi iki kısma ayrılır.

Yağda çözünen vitaminler, vücudun ihtiyaç duyduğundan daha fazla alındığı takdirde vücutta depolanabilir, suda çözünen vitaminlerin fazlası ile vücuttan dışarı atılır.

Nükleik asitler: Her bir canlıda DNA ve RNA şeklinde bulunan nükleik asitler, hücrelerin en önemli organik bileşikleri arasındadır.

DNA hücrede, nükleus da yer alır stoplazmada kloroplast ve mitokondri içerisinde az miktarda yer alır.

RNA ise, hücrelerde nükleus ve stoplazmada bulunan ribozom yapısında yer alır.
Son Güncelleme : 12.07.2023 08:33:39
Organik Bileşikler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Organik Bileşikler Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Organik Bileşikler"
Biraz biyolojiye kaçmış gibi. Biraz da benzeri örnekler çözülmeli
.
CEVAP YAZ
ZATEN HEPSİNİ BİYOLOJİDE GÖRÜYORUZ
.
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim ...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
İzotop
İzotop
İzotop, atom numarası aynı, nötron ve kütle numarası farklı olan atomlara denir. Diğer bir ifadeyle atom numaraları aynı olduğu halde nötron sayıları...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2023