Titrasyon

Titrasyon

Titrasyon, herhangi bir maddenin, derişimi bilinen bir çözeltinin belirli hacmi ile tam olarak tepkimeye sokularak ölçüsünün bulunması olayının tamamına titrasyon denir. Diğer bir deyişle, bir çözeltide (analit) bulunan madde miktarının, derişimi bilinen bir titranla verdiği kimyasal tepkime sonrasında harcanan hacmi, eşdeğer gram sayısı yardımıyla bulunması için kullanılan yöntemdir. En çok yapılan titrasyonlar asit ve tuz titrasyonlarıdır. Asit titrasyonunda belirteç olarak fenolfitaleyn kullanılırken, tuz titrasyonunda ise potasyum kromat kullanılır.

Asit titrasyonu

Asit titrasyonunda renksiz olan ortam analit asidin, sodyum hidroksit ile tepkimeye girmesi sonrası açık pembe bir renk alır. Burada dikkat edilmesi gereken şey dönüm noktasını kaçırmamaktır. Eğer kaçırılırsa ortam mosmor bir hal alır. Asit baz titrasyonu, asidik bir çözeltiye belirli miktarlarda baz (damlatılarak) ilave ederek ya da bunun tam tersi yani bazik olduğu bilinen bir çözeltiye belirli miktarlarda asit ilave etme işlemidir. Burada ki amaç asit ya da bazın derişimini tespit etmektir. Çözeltinin dengede olduğu zamanı hassas olarak yakalamak için derişimi bilinmeyen çözeltinin içine indikatör konur. İndikatör renk değiştirdiği anda titrasyon işlemine son verilir. İndikatörlerin renk değişikliği göstereceği pH aralıkları birbirinden farklıdır. Titrasyon için kullanılabilecek bir çok indikatör vardır. İndikatör seçimi yaparken şu maddeleri göz önünde bulundurmalıyız:
  • Kuvvetli asit ile kuvvetli olan bazın tepkimesi nötrleşme tepkimesi olacağı için pH değeri 7 olur.
  • Kuvvetli asit ile zayıf olan bazın tepkimesi sonucu pH değeri 7 den küçük olur.
  • Zayıf olan asit ile kuvvetli bazın tepkimesi sonucunda pH değeri 7 den büyük olur.

Örnek verecek olursak elimizde derişimi (konsantrasyonu) bilinmeyen bazik bir çözelti olsun. Bu çözeltiden belirli bir miktarda (hacim belli) alalım. Bu çözeltinin içine derişimini bildiğimiz bir asit çözeltisini yavaş yavaş damlatalım. Bildiğiniz gibi asit ve baz nötrleşme tepkimesi verir. Bazik çözeltinin içerisine asit damlattıkça çözelti nötrleşme olacaktır. Çözeltideki baz ve asitler dengeye geldiği noktada indikatörün etkisiyle aniden değişecektir.

Tuz titrasyonu

Tuz titrasyonunda ise, analit katılan potasyum kromat sebebiyle sarı renklidir. Analit renk tarhana çorbası rengine dönene kadar titre edilecektir, burada kullanılan titrant gümüş nitrattır ve bu meret sodyum hidroksite kıyasla çok pahalıdır.

Çöktürme titrasyonu

Çöktürme titrasyonu volümetrik bir analizdir. Burada analit (analizi yapılan çözelti) ile titrant arasındaki reaksiyon sonucunda ortamda çözünerek çökelek oluşur. Çökelme tepkimesinin volümetrik analizde kullanılabilmesi için tepkimenin çabuk ve çökelmenin tamamıyla olması gerekir. Çünkü eş değer noktaya yaklaştıkça yani titrant daha yavaş ilave edildikçe yeterince doygunluğa oluşmaz ve çökelme çok yavaş olur. Çöktürme titrasyonlarında kullanılan en önemli titrant gümüş nitrattır. Bu nedenle çöktürme titrasyonlarına arjantometrik yöntemler de denir.

Çöktürme tepkimelerinde eş değer ağırlık, tepkimeye giren katyon yükünün ve titrasyon tepkimesinin stokiyometrisi esas alınarak hesaplanma yapılır. Örnek verecek olursak metal katyonlarının tamamını, az çözünen hidroksitler oluşturmaktadır. Bu elementlerin standart sodyum hidroksit çözeltisi ve çöktürme titrasyonu yöntemi ile tayin edilebileceği düşünülebilmelidir.
Son Güncelleme : 07.04.2021 13:32:35
Titrasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Titrasyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Titrasyon"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022